« Takaisin

Lähellä ihmistä -terapeuttisen sielunhoidon koulutus

Perheniemessä on koulutettu sielunhoitoterapeutteja vuodesta 2008 alkaen ja nyt alkava koulutus on yhdeksäs. Koulutuksen tavoitteena on antaa sieluhoidollista palvelutyötä tekeville valmiuksia kohdata ja tukea ihmisiä kokonaisvaltaisesti heidän erilaisissa elämäntilanteissaan. Koulutuksessa yhdistyvät kristillinen ihmiskuva, monipuolinen käytännön valmiuksien tukeminen sekä psykologinen tieto.
 
Koulutusta suositellaan sekä terapeuttisen sielunhoidon valmiuksia kaipaaville seurakuntien työntekijöille että vapaaehtoistyössä toimiville. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden myös sosiaali- ja terveystoimen ammateissa toimiville syventää osaamista ihmisen kohtaamisessa.
 
Koulutus on rakennettu ja se toteutetaan Suomen ACC:n (Association of Christian Counsellors) terapeuttisen sielunhoidon koulutuskriteerien mukaan. Perheniemen opiston Lähellä ihmistä - Terapeuttisen sielunhoidon koulutukselle on myönnetty ACC:n akkreditointi.
 
”Perheniemen evankelisen opiston Lähellä ihmistä (LI) – sielunhoitoterapiakoulutus täyttää Suomen ACC:n sielunhoitoterapiakoulutukselle asettamat kriteerit. Opetuksen sisältö on monipuolinen ja kattava. Koulutuksessa integroidaan hyvin psykologinen ja hengellinen näkökulma ihmisten auttamisessa. Opetettava sielunhoitoterapiamalli on selkeästi ja johdonmukaisesti esitelty.” - Suomen ACC:n akkreditointilautakunta www.accfinland.org
 
Taustakoulutuksena odotetaan sosiaali- ja terveydenhoitoalan, kirkollisen alan tai kasvatusalan peruskoulutusta. Vaihtoehtoisesti voidaan hyväksyä myös muu soveltuva koulutus ja aiemmin suoritetut riittävät sielunhoidon opinnot.
 
Koulutuksen toteutus
Ensimmäinen lukuvuosi toteutetaan kokopäiväisenä lähiopetuksena. Sitä seuraaviin syventäviin opintoihin sisältyy viisi lähijaksoa viikonloppuisin. Koulutus muodostuu luennoista, työnohjatusta asiakastyöskentelystä, pienryhmätyöskentelystä, kirjallisista tehtävistä sekä opiskelijan henkilökohtaisesta sielunhoitoterapiasta.
 
Koulutuksen sisältö:
- Teologiset ja psykologiset perusteet
- Sielunhoitoterapian perusteet
- Mielenterveystyö, kriisit ja traumat
- Seksuaalisuus, avioliitto ja perhe
- Luovat, toiminnalliset, kokemukselliset ja keholliset menetelmät
- Pari- ja pienryhmätyöskentely
- Työnohjattu asiakastyön harjoittelu (150 tuntia)
- Oma sielunhoitoterapia (40 tuntia)
 
Vastuutyöryhmä:
Aila Lankinen, sielunhoitoterapeutti, psykoterap.
valmiudet, sosiaaliohjaaja, työnohjaaja
Petri Välimäki, rehtori, pastori, TM
Minna Väisänen, sielunhoitoterapeutti
Tarja Vilppola, seksuaaliterap., psychotherapist
(Ipsicc, Tanska), sielunhoitoterapeutti (ACC)
Kouluttajina lisäksi muita psykologian, teologian, psykiatrian,
psykoterapian ja sielunhoitoterapian asiantuntijoita, mm.
Outi Apell, TM
Leena Junnila, MMM, sielunhoitoterapeutti
Kari Krauel, psykoterapeutti, logoterapeutti
Päivimaria Kuivamäki, kehityspsykologi, psykoterapeutti
Tapio Kyyhkynen, TM, sairaalateologi
Esko Makkonen, TM, sielunhoitoterapeutti
Marjatta Ollikainen, sielunhoitoterapeutti, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja
Merja Sillanpää, psykoterapeutti, sielunhoitoterapeutti
Anna-Liisa Valtavaara, teologi, kirjailija
Pirkko Varis, TM, perheneuvoja, bibliodraamaohjaaja
 
Hakijat kutsutaan valintahaastatteluun.
 
Aikataulu:
Perusopinnot 22.8.2016-1.6.2017
Syventävät opinnot syksyllä 2017:
11.-13.8.; 8.-10.9.; 13.-15.10.; 17.-19.11.; 15.-17.12.
 
”Todella korkealaatuista opetusta, opettajat ovat olleet todella asiansa osaavia, opiskelijoihin suhtautuminen on ollut hyvin kannustavaa ja positiivista.”
- palaute opiskelijalta
 
Koulutuksen hinta:
Perusopinnot: Opetus 72 €/viikko.
Täysihoito 52 €/viikko ma-to,
(59 €/viikko ma-pe syksyn kolme ensimmäistä viikkoa). Sis.
majoituksen omin liinavaattein 2 hh sekä ruokailut.
Ruokailut ei-majoittuville 19 €/viikko ma-to, 24 €/viikko ma-pe.
Syventävät viikonloput: Opetus 138 €. Täysihoito 69 € (sis.
majoituksen 2-3 hh ja ruokailut)
Ruokailupaketti ei-majoittuville 25 € (sis. aloituskeiton, lounaat
ja päiväkahvit)
Alkaa

22.8.2016

Päättyy

17.12.2017

Laajuus

80 op