« Takaisin

Luovaa leikkiä, ilmaisun iloa - Draamatyöskentely varhaiskasvatuksessa

Koulutuksessa saat valmiudet toteuttaa lapsiryhmän kanssa sekä lyhyitä draamahetkiä, "draamavälipaloja", että pitkiä draamakokonaisuuksia, prosessidraamoja, eri aiheiden ympärille rakennettuna.

Draamatyöskentely toimii hyvänä työkaluna ryhmäytymisessä sekä lasten ilmaisu-, vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitojen kehittymisessä. Draamatyöskentelyn avulla voi myös poistaa ennakkoluuloja ja tarkastella ryhmän sisäisiä rooleja. Draamatyöskentely on toiminnallinen ja kokemuksellinen oppimismenetelmä, jossa tekeminen on hauskaa, leikinomaista eläytymistä eri tilanteisiin ja toisen henkilön asemaan. Tässä työtavassa ei tehdä näytelmää eikä näytellä yleisölle.

Koulutukseen osallistuminen ei vaadi aiempaa kokemusta draamatyöskentelystä, vaan tärkeintä on innostus heittäytyä leikinomaiseen toimintaan ja mielikuvitusmaailmaan. Jokainen saa osallistua koulutukseen omista lähtökohdistaan käsin. Koulutukseen kuuluu omassa lapsiryhmässä toteutettava oppimistehtävä, johon ohjeistetaan toisessa koulutusviikonlopussa.

Kouluttajana toimii KM, draamakasvattaja ja esiintyjä Leena Ylimäki. Leena on kiertänyt kouluttamassa ja esiintymässä eri puolilla Suomea niin lapsille kuin aikuisille usean vuoden ajan (ks. lisää www.draamapurkki.fi). Leenan tavoitteena on innostaa varhaiskasvattajia ja opettajia draamatyöskentelyn pariin ja tuoda draaman monet mahdollisuudet mahdollisimman laajalle kaikkien hyödynnettäviksi.


1. jakso 15.-17.3.2019
Tutustutaan draamakasvatuksen perusteisiin ja toiminnalliseen työskentelytapaan
- mitä draamakasvatus on, miksi sitä tehdään, miten sitä tehdään
- draamatyöskentelyn hyödyt (ryhmäyttäminen, ennakkoluulojen poistuminen, omien vuorovaikutus- ja ilmaisutaitojen kehittyminen, ryhmätyötaidot jne.)
- draamatyöskentelyn ja itseilmaisun perusmenetelmät

2. jakso 29.-31.3.2019
Draamakokonaisuuden valmistaminen
- tarinoiden elävöittäminen draaman keinoin
- prosessidraama työskentelytapana
- pidemmän prosessimaisen draamatyöskentelyn yhdistäminen eri aihekokonaisuuksiin

Välitehtävä omassa työssä: Oman draamakokonaisuuden suunnittelu ja toteutus lapsiryhmässä.

3. jakso 17.-19.5.2019
Kokemusten jakaminen ja havainnot
- omassa työssä tehtyjen draamakokemusten ja havaintojen jakamista
- tunnetyöskentely draaman keinoin
- improvisaation alkeita

Koulutusjaksot alkavat perjantaisin klo 18 ja päättyvät sunnuntaisin klo 14 sisältäen 15 ohjattua tuntia.

Kaikki lähijaksot sisältävät muutaman luennon, mutta suurimmaksi osaksi koulutus on toiminnallista työskentelyä koko ryhmänä.

Hinta:

Koulutusmaksu
160 € /jakso

Täysihoito/jakso:
74 € (sis. majoituksen 2-3 hh omin lakanoin sekä ruokailut aloituspäivän aamukahvista päätöspäivän päiväkahviin)

Ruokailupaketti ei majoittuville 27 € (sis. aloituskeiton, lounaat
ja päiväkahvit sekä lauantain päivällisen)

Tiedustelut Perheniemen opistoon toimisto puh. 05 757 4100, opisto@perheniemi.com.

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen 28.2.2019 mennessä verkkosivuston kohdassa "Ilmoittaudu tästä" tai opiston toimistoon p. 05 7574 100.

 

Alkaa

Päättyy