« Takaisin

Maanmuuttajat - kutsumuspohjainen johtajuuskoulu

Maailma ja Jumalan valtakunta tarvitsevat osaavia vaikuttajia ja johtajia, joilla on sydän taivaassa ja jalat maan päällä. Maanmuuttajat-johtamiskoulun missiona on Kristukselle ja omalle kutsumukselle antautuneiden muutoksentekijöiden nostaminen ja varustaminen yhteiskunnan eri sektoreille kuten seurakuntiin, hengellisiin järjestöihin, politiikkaan, liike-elämään, tieteeseen ja taiteeseen. Ole muutoksen ääni – aloita itsestäsi.

Johtajuutta Raamatun ja kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta

Maanmuuttajat on uudenlainen johtamiskoulutus, joka tarjoaa ainutlaatuisen ikkunan johtajuuteen sekä yhteisön, jossa voi kehittyä kristillisenä vaikuttajana ja johtajana. Kasvatustavoitteena on kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta nouseva yksilöllisen arvokkuuden merkityksen korostaminen, koko persoonan monipuolinen kehittyminen sekä oman äänen ja kutsumuksen vahvistuminen. Maanmuuttajien näkemys on, että kasvava ja kehittyvä johtaja sitoutuu oman vaikutusvaltansa kehittämiseen omien arvolähtökohtien ja visioiden kirkastumisen ja syvenemisen pohjalta, ei vallasta tai asemasta käsin. Selkeytynyt elämännäky inspiroi myös muita kulkemaan saamaan suuntaan. Maanmuuttajille johtajuus merkitsee herkistymistä epäoikeudenmukaisuudelle, köyhyydelle, väkivallalle ja osattomuudelle.

Maanmuuttajat-johtajuuskoulu 

 • pohjautuu Raamattuun ja kristilliseen ihmiskuvaan.
 • tarjoaa johtamisoppia, joka tukeutuu tutkittuun tietoon ja vankkaan kokemukseen.
 • kutsuu omaa kutsumusta ja vahvuuksia johtamistehtävää tukevaan prosessiin.
 • ohjaa käyttämän johtamisen työkaluja.
 • näyttää johtamisen uudet haasteet globaalissa muuttuvassa maailmassa.
 • mahdollistaa oman kasvun monisukupolvisissa ryhmissä tapahtuvan työskentelyn kautta.
 • tutustuttaa huippukouluttajiin ja vierailijoihin yhteiskunnan eri aloilta ja erilaisista kristillisistä taustoista.
 • sisältää ohjatun johtamisprosessin.

Koulutus on monisukupolvinen ja siihen osallistuvat vaikuttamisesta kiinnostuneet tai siinä jo toimivat opiskelijaikäisistä lähtien. Koulutuksessa huomioidaan osallistujien yksilölliset kysymykset ja koulutustarpeet.

Lue lisää Maanmuuttajista

Kouluttajat

Koulutuksen suunnittelijoina ja pääkouluttajina toimivat mm. 

 • Jussi Miettinen, TM, yhteisöpedagogi, työnohjaaja, pääsihteeri
 • Juha Parkkinen, KT, yliopistonopettaja (johtamisen, ohjaamisen ja pedagogiikan filosofiset perusteet)
 • Taneli Skyttä, KM, diasporatyön erityisasiantuntija
 • Riikka Korpinen, psykoterapeutti, työyhteisövalmentaja
 • Nina Åström, FM, laulaja-lauluntekijä, evankelista

Lisäksi kouluttajina toimivat

 • Tomi Koho, TM, opiskelijapastori
 • Hanna Lindberg, KM, apulaislähetysjohtaja

Koulutuksessa on mukana myös vierailevia huippukouluttajia yhteiskunnan eri aloilta ja erilaisista kristillisistä taustoista Suomesta ja ulkomailta. 

Monimuotokoulutusta 

Koulutus suoritetaan monimuotokoulutuksena ja siihen kuuluu yhdeksän lähijaksoja. Lisäksi koulutus tarjoaa mahdollisuuden osallistua kansainväliselle korkean paikan leirille, josta sovimme koulutuksessa tarkemmin.

Maanmuuttajat-johtamiskoulun lähijaksoista kuusi järjestetään Perheniemen evankelisella opistolla Iitissä ja kolme Enä-Sepän leirikeskuksessa Vihdissä. Lähijaksoilla opetusta on perjantaisin klo 10.00–19.15 ja lauantaisin klo 9.00–15.30 yhteensä 15 tuntia.

Lähijaksojen ohjelma

I Muokkaus

1.    12.-13.1.2024 Kristitty johtajana ja vaikuttajana (Perheniemen evankelinen opisto)

 • Kutsumuspohjainen johtajuus
 • Kristillisen johtajuuden dimensiot
 • Oppimistavoitteet ja muutoksen dynamiikka
 • Näyn voima

2.    9.-10.2.2024 Identiteetti ja palveleva johtajuus (Leiri- ja kurssikeskus Enä-Seppä)

 • Elämäntarinan rakentaminen
 • Kristillinen ihmiskuva
 • Radikaali palveleva johtajuus

II Juurtuminen

 3.    8.-9.3.2024 Kutsumus ja vahvuuspohjaisuus (Perheniemen evankelinen opisto)

 • Kutsumuksen ulottuvuudet
 • Johtajuuden roolit ja kentät
 • Vahvuuksien tunnistaminen ja käyttäminen

4.   12.-13.4.2024 Itsensä johtaminen, kiusaukset ja konfliktit (Perheniemen evankelinen opisto)

 • Rajat, rytmit ja rutiinit
 • Voimavarat ja voimavarkaat
 • Tilivelvollisuus ja tukiverkosto

5.    17.-18.5.2024 Vuorovaikutus ja vaikuttaminen (Leiri- ja kurssikeskus Enä-Seppä)

 • Johtaminen ja vuorovaikutus
 • Ilmapiiri
 • Vaikeiden asioiden viestiminen
 • Näyn viestiminen

III Versoaminen

6.    13.-14.9.2024 Esikuvallisuus ja luottamuksen rakentaminen (Perheniemen evankelinen opisto)

 • Raamatun johtajakuvat
 • Integriteetti ja kypsyys
 • Luottamuksen rakentamisen elementit
 • Kumppanuudet

7.    4.-5.10.2024 Tiimit ja valmentaminen (Perheniemen evankelinen opisto)

 • Terveen yhteisön tunnusmerkit
 • Tiimityön tehostaminen
 • Valmentajan työkalupakki

8.    8.-9.11.2024 Megatrendit ja toimintaympäristö (Leiri- ja kurssikeskus Enä-Seppä)

 • Megatrendit
 • Kulttuuri
 • Uuden luominen ja uskallus
 • Teknologia

IV Jatkuva kasvu

9.    13.-14.12.2024 Muutoksen johtaminen (Perheniemen evankelinen opisto)

 • Opitun synteesi
 • Johtamisfilosofia
 • Johtaja muutoksen mahdollistajana

Hinta

Opetus

 • 165 €/lähijakso

Kun samasta seurakunnasta/yhteisöstä tulee kaksi opiskelijaa, alennus opetusmaksusta -10 %, jos kolme tai useampia, alennus -15 %.  Lähijaksojen hintaan sisältyy myös jaksojen välissä tapahtuva ohjattu opiskelu.

Majoitus ja ruokailut Perheniemen opiston lähijaksoilla

 • Täysihoito 66 € (sis. majoituksen 2 hh omin liinavaattein ja kaikki ateriat)
 • Ateriapaketti ei-majoittuville 37 € (sis. aloituskahvit/-teet, lounaat, päiväjuomat ja päivällisen) 

Majoitus ja ruokailut Enä-Sepän leirikeskuksen lähijaksoilla

 • Täysihoito  94 € (sis. majoituksen 2 hh omin liinavaattein ja kaikki ateriat)

Lisäksi hintaan tulee ulkomailla toteutettavan leirin kustannukset.

Ilmoittaudu pikaisesti, niin ehdit vielä mukaan!

Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemukseen liitetään kirjallinen suositus seurakunnan tai kristillisen yhteisön vastuunkantajalta.

Lisätietoja koulutuksen käytännön järjestelyistä voit kysyä Perheniemen opiston toimistosta puh. 05 7574 100 tai opisto@perheniemi.com.

Koulutuksen sisältöön liittyviä lisätietoja saat Jussi Miettiseltä, jussi.miettinen@opko.fi.

Tervetuloa mukaan muutosmatkalle!

Maanmuuttajat-johtajuuskoulutus järjestetään yhteistyössä OPKOn kanssa. 

opko logo 150xnn 72ppi

 

Alkaa

12.1.2024

Päättyy

14.12.2024

Laajuus

30 op

Lähetä hakemus / ilmoittautuminen tästä