« Takaisin

Kirjallisuusterapian menetelmiä omaan työhön

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää kirjallisuusterapian perusteisiin ja käytännön menetelmiin sekä antaa valmiuksia käyttää niitä omalla ammattialueellaan. Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta, jonka suorittamisen jälkeen osallistuja voi käyttää nimikettä kirjallisuusterapiaohjaaja, joka ei ole Valviran nimikesuojattu ammattinimike.

Koulutuksen käytyään osallistuja 

 • tuntee kirjallisuusterapian perusteet ja prosessin
 • on tutustunut monipuolisesti kirjallisuusterapian lukemisen ja kirjoittamisen menetelmiin ja sovellusalueisiin
 • osaa soveltaa työssään kirjallisuusterapian menetelmiä niin yksilö- kuin ryhmänohjauksessa asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden suuntaisesti
 • osaa työskennellä tavoitteellisesti valiten menetelmät tavoitteiden pohjalta
 • osaa valita asiakkaalleen/ryhmälleen sopivaa aineistoa 
 • antaa tilaa asiakkaan prosessille turvallisena rinnallakulkijana
 • tuntee ryhmän vuorovaikutuksen perusteet
 • osaa ohjata dialogisesti ja voimavarakeskeisesti auttaen asiakasta ammentamaan omista voimavaroistaan
 • osaa huolehtia omasta jaksamisestaan 
 • osaa havainnoida ja reflektoida omaa toimintaansa ohjaajana: tuntee omat vahvuutensa ja haasteensa omassa työssään kirjallisuusterapiaohjauksessa ja osaa käyttää persoonaansa työssään
 • osaa ohjata asiakkaan tarvittaessa muun lisäavun piiriin

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, kasvatus- tai kirjastoalalla työskenteleville, seurakuntien ohjaus- tai neuvontatyössä sekä sielunhoitotyössä toimiville henkilöille. Koulutusta annetaan kristillisessä viitekehyksessä. Kirjallisuusterapiaan liitetään koulutuksessa käsitteet hyvinvointi, voimaantuminen sekä hengellinen matkakumppanuus. Koulutus rakentuu kymmenestä lähiopetusjaksosta sekä etätehtävistä.

Lähiopetusjaksot järjestetään alkaen perjantaisin klo 18 ja päättyen sunnuntaisin klo 14. Ne sisältävät luentoja, menetelmällisiä harjoituksia, kasvuryhmään osallistumista sekä oman ryhmän ohjaamiseen liittyvää työnohjauksellista vertaistukea. Lähiopiskelujaksoihin osallistuminen on välttämätöntä.

Etäopiskelutehtäviin kuuluu alan kirjallisuuteen tutustumista, kaksi kaunokirjallisuustehtävää, oppimispäiväkirjan pitämistä sekä lopputyö. Lisäksi kukin opiskelija ohjaa kevään 2022 aikana ryhmää (tai yksilöasiakasta) kirjallisuusterapeuttisia menetelmiä hyödyntäen.

Kouluttajat: Koulutuksen suunnittelusta, kasvuryhmien ohjaamisesta sekä valtaosin opetuksesta vastaavat Hanna Sulander (KM, luokanopettaja, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, kirjallisuusterapiaohjaaja) ja Satu Nieminen (toimintaterapeutti AMK, ammatillinen opettaja, kirjallisuusterapeutti, ryhmänohjaaja). Lisäksi mukana on vierailevia kouluttajia.

Lähiopetusjaksojen sisällöt ja aikataulut:

 1. 14.-16.1.2022, Koulutuksen käynnistäminen ja kirjallisuusterapian perusteet 1
 2. 11.-13.2.2022, Kirjallisuuterapian perusteet 2
 3. 18.-20.3.2022, Natalie Goldbergin ja Julia Cameronin luovan kirjoittamisen menetelmät
 4. 22.-24.4.2022, Ryhmäprosessi ja ryhmän ohjaaminen
 5. 13.-15.5.2022, Hengellinen matkakumppanuus
 6. 19.-21.8.2022, Kirjallisuusterapia mielenterveystyössä
 7. 9.-11.9.2022, Narratiivisuus sekä lasten ja nuorten kirjallisuusterapia
 8. 30.9.-2.10.2022, Voimaantuminen ja unet
 9. 28.-30.10.2022, Kuolema ja muistelutyö
 10. 18.-20.11.2022, Päätösjakso: lopputöiden esittely ja oma ohjaajuus

Koulutukseen hakeminen 30.10.2021 mennessä. Voit hakea koulutukseen tällä sivulla kohdassa "Lähetä  hakemus/ilmoittautuminen tästä" tai kirjallisella hakemuksella. Hakemusten perusteella kutsutaan ryhmähaastatteluun Perheniemen opistolle lauantaina 20.11.21 esim. klo 13 alkaen. Haastatteluun osallistuminen on välttämätöntä.

Tiedustelut Perheniemen opiston toimistosta, puh. 05 7574100 tai opisto@perheniemi.com. Koulutuksen sisältöä koskevat tiedustelut Hanna Sulander: hanna.sulander@hmledu.fi tai puh. 040 729 0601

Koulutuksen hinta / viikonloppu:
Opetus 205 €, yhteensä 2050 €
Täysihoitopaketti 84 €, yhteensä 840 € (sis. majoituksen 2 hh omin lakanoin ja ruokailut)
Ruokailupaketti ei-majoittuville 30 €, yhteensä 300 € (sis. aloituskeiton, lounaat ja päiväkahvit)

Koulutus on kokonaisuus, joka maksetaan jaksoittain.

Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Alkaa

14.1.2022

Päättyy

20.11.2022

Laajuus

30 op

Lähetä hakemus / ilmoittautuminen tästä