« Takaisin

Kirjallisuusterapian menetelmiä omaan työhön

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää kirjallisuusterapian perusteisiin ja käytännön menetelmiin sekä antaa valmiuksia käyttää niitä omalla ammattialueellaan. Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta, jonka suorittamisen jälkeen osallistuja voi käyttää nimikettä kirjallisuusterapiaohjaaja, joka ei ole Valviran nimikesuojattu ammattinimike.

Koulutuksen käytyään osallistuja:

 • tuntee kirjallisuusterapian perusteet ja prosessin
 • on tutustunut monipuolisesti kirjallisuusterapian lukemisen ja kirjoittamisen menetelmiin ja sovellusalueisiin
 • osaa soveltaa työssään kirjallisuusterapian menetelmiä niin yksilö- kuin ryhmänohjauksessa asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden suuntaisesti
 • osaa työskennellä tavoitteellisesti valiten menetelmät tavoitteiden pohjalta
 • osaa valita asiakkaalleen/ryhmälleen sopivaa aineistoa 
 • antaa tilaa asiakkaan prosessille turvallisena rinnallakulkijana
 • tuntee ryhmän vuorovaikutuksen perusteet
 • osaa ohjata dialogisesti ja voimavarakeskeisesti auttaen asiakasta ammentamaan omista voimavaroistaan
 • osaa huolehtia omasta jaksamisestaan 
 • osaa havainnoida ja reflektoida omaa toimintaansa ohjaajana: tuntee omat vahvuutensa ja haasteensa omassa työssään kirjallisuusterapiaohjauksessa ja osaa käyttää persoonaansa työssään
 • osaa ohjata asiakkaan tarvittaessa muun lisäavun piiriin

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, kasvatus- tai kirjastoalalla työskenteleville, seurakuntien ohjaus- tai neuvontatyössä sekä sielunhoitotyössä toimiville henkilöille. Koulutusta annetaan kristillisessä viitekehyksessä. Kirjallisuusterapiaan liitetään koulutuksessa käsitteet hyvinvointi, voimaantuminen sekä hengellinen matkakumppanuus. Koulutus rakentuu kymmenestä lähiopetusjaksosta sekä etätehtävistä.

Lähiopetusjaksot järjestetään alkaen perjantaisin klo 18 ja päättyen sunnuntaisin klo 14. Ne sisältävät luentoja, menetelmällisiä harjoituksia, kasvuryhmään osallistumista sekä oman ryhmän ohjaamiseen liittyvää työnohjauksellista vertaistukea. Lähiopiskelujaksoihin osallistuminen on välttämätöntä.

Etäopiskelutehtäviin kuuluu alan kirjallisuuteen tutustumista, kaksi kaunokirjallisuustehtävää, oppimispäiväkirjan pitämistä sekä lopputyö. Lisäksi kukin opiskelija ohjaa koulutuksen aikana ryhmää (tai yksilöasiakasta) kirjallisuusterapeuttisia menetelmiä hyödyntäen.

Kouluttajat: Koulutuksen suunnittelusta, kasvuryhmien ohjaamisesta sekä valtaosin opetuksesta vastaavat Hanna Sulander (KM, luokanopettaja, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, kirjallisuusterapiaohjaaja) ja Satu Nieminen (toimintaterapeutti AMK, ammatillinen opettaja, kirjallisuusterapeutti, ryhmänohjaaja). Lisäksi mukana on vierailevia kouluttajia.

Lähiopetusjaksojen sisällöt ja aikataulut:

 1.   13.-15.1.2023
     Koulutuksen käynnistäminen ja kirjallisuusterapian perusteet 1

 2.   10.-12.2.2023
     Kirjallisuuterapian perusteet 2

 3.    17.-19.3.2023
     Natalie Goldbergin ja Julia Cameronin luovan kirjoittamisen menetelmät

 4.    21.-23.4.202
     Ryhmäprosessi ja ryhmän ohjaaminen

 5.    5.-7.5.2023
     Hengellinen matkakumppanuus

 6.    18.-20.8.2023
     Kirjallisuusterapia mielenterveystyössä

 7.    8.-10.9.2023
     Narratiivisuus sekä lasten ja nuorten kirjallisuusterapia

 8.   29.9.-1.10.2023
     Voimaantuminen ja unet

 9.    27.-29.10.2023
     Kuolema ja muistelutyö

 10.    17.-19.11.2023
     Päätösjakso: lopputöiden esittely ja oma ohjaajuus

Koulutukseen hakeminen 30.10.2022 mennessä hakulomakkeella, jonka voit täyttää tällä sivulla kohdassa "Lähetä  hakemus/ilmoittautuminen tästä".  Hakemusten perusteella hakijat kutsutaan ryhmähaastatteluun Perheniemen opistolle lauantaina 19.11.2022 klo 13 alkaen. Haastatteluun osallistuminen on välttämätöntä.

Tiedustelut Perheniemen opiston toimistosta, puh. 05 7574100 tai opisto@perheniemi.com.
Koulutuksen sisältöä koskevat tiedustelut Hanna Sulander: hanna.sulander@hmledu.fi tai puh. 040 7290601

Hinnat/koulutusjakso (kymmenen jaksoa):

Opetus 205 €
Täysihoitopaketti 84 € (sis. majoituksen 2 hh omin lakanoin ja ruokailut)
1 hh huoneen lisämaksu 34 € (varausjärjestyksessä)
Ruokailupaketti ei-majoittuville 32 € sis. aloituskeiton, lounaat ja päiväkahvit)

Koulutuskustannukset laskutetaan erissä ennen jokaista koulutusjaksoa.

Pidätämme oikeudet mahdollisiin välttämättömiin muutoksiin.

Alkaa

13.1.2023

Päättyy

19.11.2023

Laajuus

30 op

Lähetä hakemus / ilmoittautuminen tästä