« Takaisin

Integratiivinen työnohjaajakoulutus

Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen.

Integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä antaa tiedollisia ja taidollisia valmiuksia toimia työnohjaajana yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyönojauksissa kristillisen vakaumuksen erityispiirteet huomioiden. Integratiivinen työnojaajakoulutus antaa moninäkökulmaisen pohjan työnohjaajana toimimiseen. Koulutuksessa tutustutaan vuorovaikutteisesti ja reflektiivisesti useisiin työnohjauksien käyttöteorioihin.

Koulutus on Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) suositusten mukainen ja ennakkoon hyväksytty.

Koulutuksessa käsiteltävät viitekehykset

 • Voimavarakeskeinen työnohjaus
 • Kognitiivisen terapian ja kognitiivisen käyttäytymisterapian pohjalta nouseva viitekehys työnohjaukseen
 • Psykodynaaminen viitekehys työnohjaukseen
 • Psykofyysisen viitekehyksen huomiointi työnohjauksessa

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujia edellä mainittuihin viitekehyksiin sekä antaa hyvät valmiudet työnohjauksen toteuttamiseen itsenäisenä työnohjaajana. Erityispiirteenä koulutus antaa valmiuksia ottaa arvostaen huomioon kristillinen vakaumus osana ohjattavan ammatillista identiteettiä.

Kenelle

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti sosiaali-, terveys- tai kasvatusalalla työskenteleville tai hengellisessä työssä toimiville, jotka haluavat käyttää työnohjauksellista otetta työssään. Koulutukseen hyväksyminen edellyttää vähintään opistotasoista ammatillista tutkintoa sekä viiden vuoden työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Hakijoilta odotetaan myös kokemusta työnohjaukseen tai vastaavaan toimintaan osallistumisesta. Soveltuvuus arvioidaan haastattelussa.

Kouluttajat

Marita Hietala, YM, psykologi, työterveyshuoltoon erikoistunut, psykoterapeutti ja työnohjaaja (STOry)
Maria Tanttu, KM, opettaja, työnohjaaja (STOry)
Raili Holappa FM, opettaja, työnohjaaja (STOry)
Susanna Holmi, työnohjaaja (STOry), työyhteisövalmentaja, toimintaterapeutti 
Saara Kinnunen,  psykoterapeutti, sosiaalipsykologi  

Toteutus

Opetusmenetelmiä ovat Luennot, alustukset, toiminnalliset menetelmät ja niiden harjoittelu, ryhmä-, pari- ja yleiskeskustelut, oppimispäiväkirja, välitehtävät, työnohjausharjoittelu ja oma työnohjaus, ohjattu kirjallisuuden lukeminen sekä luetun käsittely chat- ja yleiskeskusteluna.  Koulutuksen loppuvaiheessa tehdään lopputyö, mikä antaa mahdollisuuden syventää osaamista.

Koulutukseen sisältyy kymmenen lähiopetus- ja kaksi etäopetusjaksoa. Lähiopetusjaksot järjestetään torstaista lauantaihin sisältäen opetusta yhteensä 20 h.
Etäopetusjaksot ovat kaksipäiväisiä perjantaista lauantaihin sisältäen opetusta 8 h päivässä. Opetuspäivien aikataulun näet tästä. (linkki aikatauluun)

Koulutuksen sisällöt ja aikataulu

 1. Jakso 14.-16.3.2024
  INTEGRATIIVISEN TYÖNOHJAUKSEN PERUSTEET (lähijakso to-la)

             - Työnohjauksen historiaa ja määrittelyä
             - Yhteydet lähimenetelmiin
             - Työnohjauksen eri muodot: yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyönohjaus
             - Integratiivinen kokonaisuus tässä koulutuksessa opetettavista viitekehyksistä kristillisestä näkökulmasta

       2.  Jakso 16.-18.5.2024
             TYÖNOHJAUSPROSESSI (lähijakso to-la)

            - Työnohjauksen aloittaminen ja lopettaminen
            - Työnohjaussuhde, sen luominen ja ylläpitäminen
            - Työnohjauksen toteuttaminen samassa tilassa ja verkkoympäristössä

       3. Jakso 12.-14.9.2024
            AIKUINEN OPPIJANA JA AIKUISEN OHJAAJANA (lähijakso to-la)

           - Oppimisteoriat
           - Aikuinen oppijana 
           - Oppiminen ryhmässä
           - Työnohjaajan oma itsetuntemus

      4. Jakso 14.-16.11.2024
           TYÖNOHJAUKSEN ERI VIITEKEHYKSIÄ I (lähijakso to-la)

           - Kognitiivisen terapian viitekehys, mukana myös kognitiivisen käyttäytymisterapia
           - Psykodynaaminen viitekehys
           - Psykofyysinen viitekehys

       5.  Jakso 17.-18.1.2025
             TYÖNOHJAUKSEN ERI VIITEKEHYKSIÄ II (etäjakso pe-la)

             - Voimavarakeskeinen viitekehys

       6. Jakso 13.-15.3.2025
             IHMISKÄSITYKSET lähijakso, to-la)

             - Ihminen biopsykososiaalishengellisenä olentona
             - Käyttäytymisen lainalaisuudet tästä näkökulmasta käsin
             - Miten eri viitekehykset ilmentävät ihmistä biopsykososiaalishengellisenä olentona?

      7. Jakso 15.-17.5.2025
            TOIMINNALLISET MENETELMÄT TYÖNOHJAUKSESSA (lähijakso to-la)

      8.  Jakso 12.-13.9.2025
           TARKOITUKSENMUKAINEN VUOROVAIKUTUS (etäjakso pe-la)

           - Dialogisuus työnohjauksessa
           - Ryhmädynaamiset ilmiöt

      9. Jakso 13.-15.11.2025 
           TYÖNOHJAAJA TYÖYHTEISÖISSÄ JA ORGANISAATIOISSA (lähijakso to-la)

  - Työyhteisötyönohjauksen periaatteet: perustehtävästä käsin yhteisöllisyyden kehittämistä tavoitteena työntekijöiden työhyvinvoinnin lisääntyminen sekä tiimien ja työryhmien   toimivuuden parantaminen
 - Työyhteisön tukeminen muutostilanteessa
 - Alkukartoituksen ja sopimuksen tekeminen
 - Tuloksellisuuden arviointi ja mahdollinen seuranta

      10. Jakso 16.-18.1.2026
              JOHTAMINEN JA JOHTAMISEN/ESIHENKILÖTYÖN OHJAAMINEN (lähijakso to-la)

              - Johtajuudesta ja esihenkilötyöstä
              - Johtamisen työnohjauksen erityispiirteet

      11. Jakso 12.-14.3.2026     
               ERITYISKYSYMYKSIÄ (lähijakso to-la)

               - Työyhteisökriisit ja ristiriidat työnohjauksessa
               - Työnohjauksen erityiskysymykset

       12. Jakso 21.-23.5.2026
               YHTEENVETO KOULUTUKSESTA JA LOPPUARVIOINTI (lähijakso to-la)

               - Oman kehityksen arviointi
               - Koulutusryhmän toimivuuden arviointi
               - Tulevaisuudennäkymät: mitä vien mukaani ja miten sovellan?
               - Koulutuksen arviointi

Hakeminen

Koulutukseen haetaan 31.12.2023 mennessä hakemuslomakkeella, johon pääset tästä (tähän linkki hakulomakkeeseen) Hakemukseen liitetään CV, sekä vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrotaan tämänhetkisestä elämäntilanteesta ja työnohjauskokemuksista sekä siitä, miten koulutus liittyy omaan työhön tai tulevaisuuden suunnitelmiin. Valintakriteerit täyttävät hakijat kutsutaan alkuvuonna 2024 soveltuvuushaastatteluun.

 Hinnat

 • Opetus 475 €/koulutusjakso (Yhteensä 5580 €)
 • Täysihoito 114 €/koulutusjakso (sisältää majoituksen 2 hh omin lakanoin ja kaikki ruokailut alkaen torstain aloituskahvista/-teestä ja päättyen lauantain päiväjuomaan.
 • Yhden hengen huoneen lisämaksu 40 €
 • Ateriapaketti ei-majoittuvalle 49,50 € (sisältää aloituskahvin/-teen, lounaat ja päiväjuomat j to.la sekä torstain päivällisen.

Koulutuksen hinta laskutetaan ennen kutakin koulutusjaksoa.

Tiedustelut

Käytännön asioihin liittyvät tiedustelut: opisto@perheniemi.com tai p. 05 7574100
Koulutuksen sisältöön liittyviin tiedustelut: Marita Hietala,  info@tunnetieto.fi

Alkaa

14.3.2024

Päättyy

23.5.2026

Laajuus

60 op

Lähetä hakemus / ilmoittautuminen tästä